Thông báo kết quả bài thi viết tuyển sinh Lớp đào tạo nghề luật sư chất lượng cao khóa II tại TP. Hà Nội

Xem chi tiết nội dung thông tin và danh sách thí sinh tại tập tin đính kèm