Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề luật sư khóa 24 lần 2 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm
Tham gia nhóm trên ứng dụng Zalo để cập nhật thông tin tuyển sinh kịp thời
Tại Hà Nội: 
https://zalo.me/g/evjdol526
Tại TP. Hồ Chí Minh: https://zalo.me/g/ymnslz353