Thông báo tuyển sinh Lớp đào tạo nghề công chứng khóa 22 tại Hà Nội

13/02/2019

Nhận hồ sư xét tuyển đến hết ngày 30/3/2019

Thông báo tuyển sinh Lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 20 tại Hà Nội

12/02/2019

Hạn nhận hồ sơ: Hết ngày 20/3/2019

Thông báo tuyển sinh Lớp trung cấp lý luận chính trị - Hành chính năm 2019

04/01/2019

Lớp mở tại Hà Nội khai giảng ngày 30/3/2019. Lớp mở tại thành phố Hồ Chí Minh khai giảng ngày 06/4/2019