Quyết định về việc thu lệ phí thi lại tốt nghiệp từ lần thứ hai trở đi đối với các lớp ngoài ngân sách