Thông báo kết quả tuyển dụng và kết quả trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Học viện Tư pháp (16/01/2023)

Học viện Tư pháp thông báo kết quả tuyển dụng và kết quả trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Đọc tiếp
Thông báo lịch thi chi tiết đối với từng vị trí tuyển dụng - Vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 (06/01/2023)

Học viện Tư pháp thông báo lịch thi chi tiết vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022

Đọc tiếp
Thông báo lịch thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 (05/01/2023)

Học viện Tư pháp thông báo lịch thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022

Đọc tiếp
Thông báo lịch thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 (09/12/2022)

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Học viện Tư pháp thông báo

Đọc tiếp