Động lực mới cho sự tăng cường hợp tác giữa hai ngành Tư pháp Việt Nam - Campuchia

Thực hiện Bản Ghi nhớ về hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Campuchia đã ký ngày 22/12/2009, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29/8/2017, Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất đã được tổ chức tại Tây Ninh.
 

Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất này là một dấu mốc quan trọng để hiện thực hóa những lĩnh vực ưu tiên đã được cam kết trong Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp.
Hội nghị được chủ trì bởi đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia Ăng Vong Vatthana.
Tham dự Hội nghị có trên 100 cán bộ là Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo chủ chốt của hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Campuchia; lãnh đạo các Sở Tư pháp và cơ quan thi hành án 10 tỉnh của Việt Nam và đại diện các cơ quan đảm nhận công tác tư pháp của 9 tỉnh Campuchia có chung đường biên giới. Bên cạnh đó là đại diện UBND tỉnh Tây Ninh - địa phương đăng cai tổ chức hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh Hội nghị này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực mới cho sự tăng cường hợp tác giữa hai ngành Tư pháp Việt Nam và Campuchia, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp đường biên hai nước, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng, bình yên và bền vững của các tỉnh đường biên giới cũng như vào việc gìn giữ và tiếp tục thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Ăng Vong Vatthana cũng cho rằng Hội nghị lần này là sự kết hợp mới giữa các bên, đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ giữa hai nước. Đây là dịp để các quan chức, cán bộ ngành Tư pháp hai bên gặp nhau để bàn bạc, chia sẻ và tháo gỡ các vấn đề liên quan đến dân sự, hình sự, dẫn độ - chuyển giao tội phạm, hợp tác đào tạo, giáo dục pháp luật... giữa hai nước.
Tại Hội nghị, các đại biểu tiến hành trao đổi, thảo luận về tình hình hợp tác chung giữa hai Bộ Tư pháp, tình hình thực hiện Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý cho người dân vùng biên; đồng thời đưa ra những đề xuất hợp tác tư pháp trong thời gian tới giữa các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia.

Chủ động triển khai có hiệu quả Bản Ghi nhớ
Sau quá trình thảo luận, Hội nghĩ đã thống nhất về nhiều vấn đề và đưa ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới trong dự thảo nội dung kết luận hội nghị.
Thứ nhất, Bộ Tư pháp hai nước sẽ tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả Bản Ghi nhớ về Hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cam-pu-chia;
Thứ hai, các cơ quan hữu quan của hai nước tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự, Hiệp định dẫn độ đã được ký kết; báo cáo các cấp có thẩm quyền, sớm hoàn tất thủ tục nội bộ để Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù ký ngày 20/12/2016 có hiệu lực và phối hợp thực hiện tốt các Hiệp định này sau khi có hiệu lực;
Thứ ba, các cơ quan hữu quan của hai nước tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự, Hiệp định dẫn độ. Bộ Tư pháp hai nước tiến hành rà soát việc thực hiện Hiệp định tương trợ tư pháp, phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, trao đổi thông tin về đầu mối liên lạc của mỗi Bên. Đồng thời, hai Bên sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền, sớm hoàn tất thủ tục nội bộ để Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù ký ngày 20/12/2016 có hiệu lực và phối hợp thực hiện tốt các Hiệp định này sau khi có hiệu lực.
Thứ tư, Bộ Tư pháp hai nước tiếp tục triển khai thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho người dân vùng biên theo Điều 3 Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Campuchia; tăng cường năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý của cả hai nước trong việc cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý thông qua các lớp tập huấn, các hội thảo, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trợ giúp pháp lý của mỗi bên và cả hai nước.
Thứ năm, hai bên cần tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai nước sinh sống tại khu vực biên giới nâng cao ý thức chấp hành luật pháp của mỗi nước và các quy định được hai nước thống nhất, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Thứ sáu, Bộ Tư pháp Việt Nam và Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thiết lập, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực hiện công tác tư pháp ở các địa phương thuộc vùng biên giới giữa hai nước.
Thứ bảy, đề nghị Lãnh đạo các tỉnh có chung đường biên giới của cả Việt Nam và Campuchia quan tâm, tạo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác pháp luật và tư pháp giữa các tỉnh vùng biên giới trong tương lai.
Hội nghị nhất trí sẽ tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai tại Campuchia vào thời gian thích hợp trong năm 2019.
Trong phần tổng kết, Bộ trưởng Lê Thành Long nhận định Hội nghị đã thành công tốt đẹp, rất nhiều vấn đề đã được các bên đưa ra và cùng bàn phương hướng tháo gỡ, xử lý. Trong tương lai, việc hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Campuchia chắc chắn sẽ có nhiều biến chuyển và sâu sắc hơn nữa. Bộ trưởng Lê Thành Long gửi lời cảm ơn tới tất cả các đại biểu đã tham dự, đóng góp ý kiến, xây dựng dự thảo.

Giang Nam