Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2019

Chiều 10/1, Bộ Tư pháp, Công đoàn Bộ đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) cơ quan Bộ Tư pháp năm 2019. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị của Bộ Tư pháp có Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Gia Tuệ Minh
Đạt nhiều thành tích trong 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Nguyễn Quốc Hoàn điểm lại những thành tích đạt được trong 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2019.
Theo đó, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 18 dự án luật và nhiều nghị quyết; cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác. Riêng Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ trình Quốc hội thông quan Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; cho ý kiến đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Luật: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Giám định tư pháp. Bộ đã thẩm định 272 dự thảo văn bản, 31 đề nghị xây dựng văn bản; kiểm tra hơn 4,8 nghìn văn bản, phát hiện, kiến nghị xử lý 165 văn bản có dấu hiệu trái nội dung, thẩm quyền.
Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị
Đối với công tác thi hành án, toàn Hệ thống đã thi hành xong trên 579 nghìn việc, gần 53 nghìn tỷ đồng. Bộ kịp thời hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật (nhờ đó, chỉ số B1 được cải thiện đáng kể, tăng 17 bậc so với năm 2018).
Bộ cũng thẩm định 76 điều ước quốc tế, góp ý 233 điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; tiếp nhận, xử lý 2.810 hồ sơ ủy thác tư pháp về dân sự gửi đi nước ngoài và 1.594 hồ sơ gửi tới Việt Nam; thực hiện tốt nhiệm vụ “đại diện pháp lý cho Chính phủ”, giải quyết 4 vụ tranh chấp đầu tư. Bộ còn tổ chức thành công Hội thảo quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam…
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phát biểu tại Hội nghị
Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác có việc còn chưa đạt kết quả mong muốn. Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ đến CBCCVC có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có đơn vị chưa bảo đảm, nhất là trong phối hợp triển khai công việc, góp ý văn bản. Việc tổ chức phong trào thi đua, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, rõ nét. Đời sống của CBCC và người lao động dù đã được quan tâm song vẫn khó đáp ứng được nhu cầu của CBCC, người lao động.
Trên cơ sở đó, năm 2020, Bộ Tư pháp quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp công tác. Cụ thể, tham mưu giúp Chính phủ, chính quyền địa phương hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản; rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến thi hành án.
Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, bổ trợ tư pháp; triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư đối với kết quả tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW; tham mưu giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế, chú trọng phòng ngừa các tranh chấp quốc tế...

Tiếp tục phát huy vai trò của Thủ trưởng các đơn vị
Hội nghị đã nghe và thảo luận các Báo cáo: công khai tài chính của Bộ năm 2019; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Bộ Tư pháp năm 2019; kết quả công tác cán bộ năm 2019; kết quả và giải pháp nâng cao đời sống CBCCVC năm 2019, đề xuất giải pháp nâng cao đời sống năm 2020; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới. Một số ý kiến đề nghị tạo điều kiện chăm lo cho cán bộ trẻ; đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ; bố trí trụ sở làm việc…
Các đại biểu đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021 với tỷ lệ cao; biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá năm 2019 là một năm thành công của Bộ, ngành Tư pháp. Theo đó, đã triển khai, đạt kết quả toàn diện về công tác chuyên môn, xử lý được các vấn đề từ vĩ mô đến từng lĩnh vực cụ thể; về Quy chế dân chủ, được cơ quan Bộ thực hiện nghiêm túc.
Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ được quan tâm thực hiện nghiêm, dân chủ; chăm lo đời sống cho CBCCVC được tốt hơn, đạt bình quân thu nhập tăng thêm từ 3 – 6 tháng trong bối cảnh rất nhiều thách thức. Công tác thi đua – khen thưởng đã vận dụng linh hoạt các quy định để động viên cho nhiều đối tượng…
Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời ghi nhận kiến nghị của các đại biểu, Bộ trưởng lưu ý năm 2020 là một năm rất quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu duy trì kết quả đạt được của năm 2019, triển khai ngay từ đầu có kế hoạch, đặc biệt là điều hành chỉ đạo về quản lý, chuyên môn; tiếp tục phát huy vai trò của Thủ trưởng các đơn vị, chủ động thực hành tiết kiệm.
Hội nghị cũng công bố và trao tặng các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Theo đó, trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 1 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể, 5 cá nhân; Cờ Thi đua ngành Tư pháp cho 10 tập thể, Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp cho 2 cá nhân…
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, Bằng khen cho 1 cá nhân, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công đoàn cho 1 cá nhân. Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho 10 tập thể và công nhận 2 Gương mặt của năm với 2 cá nhân của Bộ Tư pháp.
Học viện Tư pháp vinh dự là 1 trong 10 tập thể được nhận Cờ Thi đua ngành Tư pháp 
 

Phó giám đốc Học viện Tư pháp Trương Thế Côn được bầu vào Ban thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp

 
Hoàng Thư