Nâng cao kỷ luật công vụ và trách nhiệm của Thanh niên

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, nâng cao kỷ luật công vụ, trách nhiệm của Thanh niên Học viện Tư pháp trong giai đoạn hiện nay, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của Học viện Tư pháp, ngày 03/11/2017, Đoàn thanh niên CSHCM Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Nâng cao kỷ luật công vụ và trách nhiệm của Thanh niên Học viện Tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Đến dự Hội nghị có PGS.TS. Ngô Thành Can – Phó trưởng khoa tổ chức và nhân sự, Học viện Hành chính quốc gia; TS. Đoàn Trung Kiên – Giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp; TS. Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp cùng một số đại biểu là cán bộ chủ chốt của Học viện cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên Học viện Tư pháp.
Thực hiện Kế hoạch số 1980/KH-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chương trình phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2016-2020, Hội nghị Nâng cao kỷ luật công vụ và trách nhiệm của Thanh niên Học viện Tư pháp trong giai đoạn hiện nay được tổ chức là diễn đàn cho thanh niên kỷ luật công vụ và trách nhiệm của thanh niên bày tỏ nguyện vọng của mình, đồng thời đánh giá thực trạng kỷ luật công vụ của thanh niên hiện nay và đưa ra các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật công vụ trong Thanh niên tại Học viện Tư pháp.
Hội nghị đề cập đến hai nội dung chính: Đánh giá vai trò của thanh niên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại Học viện Tư pháp, thực trạng kỷ luật công vụ của thanh niên tại Học viện Tư pháp và đưa ra giải pháp tăng cường kỷ luật công vụ và trách nhiệm của thanh niên tại Học viện Tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Tham luận tại Hội nghị, đoàn viên Lê Thị Trang khẳng định tại Học viện Tư pháp, thanh niên là đội ngũ dự bị tin cậy đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Học viện Tư pháp, là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện các công tác đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp thực hiện các công tác chung của Bộ Tư pháp, là lực lượng tiên phong, xung kích trong các hoạt động thiện nguyện, gắn kết cộng đồng. Từ thực trạng văn hóa công vụ của thanh niên tại Học viện Tư pháp, đoàn viên Phạm Quỳnh Lan đề nghị Đoàn thanh niên cần phát huy những giá trị văn hóa công sở tích cực, đồng thời cũng cần tìm ra những giải pháp phù hợp cho việc khắc phục những nét văn hóa công sở tiêu cực đang ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động công sở.
Hội nghị cũng nghe PGS.TS. Ngô Thành Can trình bày về vấn đề tăng cường kỷ luật công vụ và trách nhiệm của Thanh niên Học viện Tư pháp trong giai đoạn hiện nay. PGS.TS. Ngô  Thành Can cho rằng để giữ được tính nghiêm minh kỷ luật công sở cần phải xây dựng văn hóa công sở, tác động có ý thức để tạo dựng hoặc cải biến văn hóa ứng xử trong công sở, hướng các thành viên trong công sở tới những chuẩn mực ứng xử như mong muốn.
Giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên thay mặt Đảng ủy và Ban giám đốc đánh giá cao vai trò xung kích của Đoàn thanh niên trong việc tổ chức Hội nghị về vấn đề không chỉ liên quan đến đoàn viên thanh niên mà còn là vấn đề cần nhân rộng trong toàn thể cán bộ, viên chức Học viện Tư pháp. Đoàn thanh niên Học viện Tư pháp giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện. Đoàn viên thanh niên là lực lượng trẻ, là lực lượng nòng cốt của Học viện Tư pháp trong tương lai. Vì vậy, Giám đốc mong rằng các đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật công vụ, chủ động nắm bắt cơ hội trong công việc, tuân thủ chặt chẽ quy định về nghĩa vụ, chức trách của viên chức, của giảng viên. Học viện Tư pháp đang bước vào tuổi 20, trước mắt là chặng đường dài nhiều thử thách. Đoàn thanh niên cần nhận diện đúng nhiệm vụ công tác, chung tay cùng Đảng ủy, Ban giám đốc thực hiện thành công mọi nhiệm vụ được giao.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Tư pháp Trần Thị Huyền Trang khẳng định, ngay sau Hội nghị, Ban chấp hành Đoàn thanh niên sẽ ban hành kế hoạch hành động, trong đó sẽ ứng dụng kết quả của Hội nghị vào hoạt động của Đoàn trong việc nâng cao kỷ luật công vụ, chấn chỉnh kỷ cương làm việc của đoàn viên thanh niên và mong muốn tinh thần này sẽ lan tỏa tới toàn thể cán bộ, viên chức của Học viện Tư pháp.
Giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy Đoàn Trung Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
PGS.TS. Ngô Thành Can chia sẻ tại Hội nghị 
Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tư pháp Trần Thị Huyền Trang tiếp thu chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc và ý kiến của các đại biểu