Đoàn Thanh niên Học viện Tư pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 và thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), sáng ngày 19/5/2020, Đoàn Thanh niên Học viện Tư pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Thanh niên và công tác thanh niên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với sự tham gia của gần 30 đoàn viên thanh niên.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Cha già dân tộc, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá được thế giới kính trọng. Trong cuộc đời cách mạng của mình, Người dành nhiều tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với thế hệ trẻ. Người khẳng định: Vận mệnh của dân tộc, sự phát triển của đất nước tuỳ thuộc vào sự giác ngộ cách mạng và trách nhiệm của thanh niên. Học giả người Ấn Độ Mô-ham-mat I-xman Mat-Sua đã từng nói: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ duy nhất luôn luôn quan tâm đến thế hệ trẻ và đánh giá cao vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.
 

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Đoàn Cơ sở Học viện Tư pháp được đổi mới phương thức tổ chức, tạo sự vui tươi, sôi nổi cho các bạn đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt thông qua các nội dung như: Trình chiếu phim tư liệu “Bác Hồ với thanh niên”; Triển khai ba chuyên đề: (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên. Thanh niên Học viện tư pháp cần làm gì để thực hiện tốt lời dạy của Bác; (2) Tư tưởng hồ chí minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên. Liên hệ với thanh niên Học viện tư pháp; (3) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn HVTP vững mạnh. Nội dung thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ với hệ thống các câu hỏi được trả lời trực tiếp, tạo ra sân chơi lành mạnh để đoàn viên thể hiện tài năng, trí tuệ, giao lưu, học hỏi và chia sẻ những kiến thức bổ ích.

Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra trong không khí hào hứng, ý nghĩa, nhằm tuyên truyền, bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên Học viện Tư pháp tích cực trao dồi kiến thức, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII. Đồng thời thông qua buổi sinh hoạt, khẳng định tầm quan trọng trong việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức sinh hoạt Đoàn cơ sở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn trong thời gian tới./.