Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2107

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11/2017, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi thân ái gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 
Toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp.