Khai giảng lớp đào tạo nghề công chứng khóa 20.2 tại Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2018, ngày 06/10/2018, Học viện Tư pháp đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp đào tạo nghề Công chứng khóa 20.2 tại Hà Nội. Tham dự Lễ khai giảng có TS. Đoàn Trung Kiên - Giám đốc Học viện Tư pháp, ông Nguyễn Quốc Hoàn – Phó chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, bà Uông Thị Hà - Phó trưởng phòng Đào tạo và Công tác học viên cùng các cán bộ, viên chức của Học viện và các học viên của lớp học.
Thay mặt Học viện Tư pháp, đồng chí Uông Thị Hà – Phó trưởng Phòng Đào tạo  báo cáo tình hình tổ chức lớp học. Báo cáo cho biết, chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng tăng cường vai trò tự học của học viên; làm việc theo nhóm; thực hành tại chỗ; tăng cường vai trò và trách nhiệm của giảng viên đứng lớp. Trong chương trình học viên phải hoàn thành 08 học phần kết thúc bằng hình thức thi viết; 03 học phần được đánh giá bằng hình thức viết báo cáo; Ngoài ra học viên phải thực hiện việc báo cáo kết quả thực tập với 05 nhóm việc điển hình sau 05 đợt thực tập tại các Tổ chức hành nghề công chứng. Kết thúc chương trình, các học viên thi tốt nghiệp gồm 02 môn: Pháp luật công chứng và Kỹ năng công chứng.
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên chào mừng các học viên tham gia khóa học
Cô Uông Thị Hà - Phó trưởng phòng Đào tạo và Công tác học viên báo cáo sơ bộ tình hình lớp học
Sau khóa học 12 tháng, học viên sẽ được trang bị những kiến thức chung về nghề công chứng; kiến thức về kỹ năng hành nghề công chứng, đạo đức nghề nghiệp công chứng. Ngoài ra, học viên còn được trang bị những hiểu biết cơ bản về hệ thống tổ chức, quản lý, hoạt động công chứng và kỹ năng công chứng trong thời gian đi thực tập tại các tổ chức hành nghề công chứng. Mục tiêu chính của chương trình đào tạo là đào tạo nghề công chứng cho những người đã tốt nghiệp cử nhân luật, có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp cơ bản, toàn diện để có thể tập sự để bổ nhiệm công chứng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Đoàn Trung Kiên - Giám đốc Học viện Tư pháp chúc mừng các học viên đã tham gia khóa đào tạo. Ông đề nghị các học viên tham gia khóa học xác định đúng đắn mục đích học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập, chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định của lớp học; đẩy mạnh giao lưu, trao đổi, tiếp thu tối đa những kiến thức được truyền đạt để khi tốt nghiệp sẽ vận dụng linh hoạt vào thực tế công tác.