Đoàn cán bộ Học viện Tư pháp Việt Nam dự Hội thảo tại Học viện Tư pháp quốc gia Lào

Ngày 19/12/2018, Đoàn cán bộ Học viện Tư pháp do TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó giám đốc Học viện Tư pháp làm Trưởng đoàn đã thực hiện chuyến công tác tại Học viện Tư pháp quốc gia Lào để tham dự Hội thảo góp ý Dự thảo chương trình khung về đào tạo và bồi dưỡng các chức danh tư pháp của Lào. Chuyến công tác thuộc khuôn khổ “Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào” do Chính phủ Việt Nam tài trợ.
Sau chuyến khảo sát tại Việt Nam vào trung tuần tháng 10/2018, 06 nhóm nghiên cứu của phía Lào đã hoàn thiện 06 dự thảo báo cáo định hướng xây dựng 06 chương trình khung về đào tạo và bồi dưỡng các chức danh tư pháp. Để có cơ sở trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào ban hành các chương trình khung, Học viện Tư pháp Lào tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến góp ý các cơ quan có thẩm quyền đối với 06 dự thảo báo cáo này.
Hội thảo còn có sự tham gia của: Bộ Tư pháp Lào, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào, Tòa án nhân dân tối cao Lào, Hội đồng Luật sư và thành viên các nhóm nghiên cứu xây dựng chương trình của Lào.
Đoàn công tác của Học viện Tư pháp Việt Nam tham dự Hội thảo nhằm nắm bắt thông tin, đóng góp ý kiến, hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào hoàn thiện 06 dự thảo chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng các chức danh và lĩnh vực tư pháp, bao gồm: 01 chương trình khung đào tạo nghiệp vụ Thi hành án, 01 chương trình khung đào tạo nghề Công chứng viên, 01 chương trình khung đào tạo chung ba chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư và 03 chương trình khung bồi dưỡng  lĩnh vực tư pháp (gồm xây dựng pháp luật (bao gồm cả đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế); hòa giải các tranh chấp thương mại, trọng tài thương mại và phổ biến, giáo dục pháp luật).
Trong chuyến công tác này, TS. Nguyễn Xuân Thu - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Việt Nam, Quản đốc Dự án đại diện Ban quản lý phía Việt Nam cũng trao đổi với Ban quản lý Dự án phía Lào về các hoạt động của Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào trong năm 2019.