Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018

Sáng nay, 22/12/2018, Bộ Tư pháp long trọng tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018 và tổ chức phần thi trình bày Đề án đối với chức danh Phó giám đốc Học viện Tư pháp và chức danh Phó vụ trưởng Vụ giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp.
Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018; đồng chí Phan Chí Hiếu - Ủy viên Ban cán  sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Hội đồng thi tuyển; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng thi tuyển; đồng chí Dương Minh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng thi tuyển; đồng chí Đặng Hoàng Oanh – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Hội đồng thi tuyển. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí là ủy viên Hội đồng thi tuyển, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và đông đảo cán bộ, viên chức của Học viện Tư pháp và Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp.
Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018 

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp ngày càng được mở rộng và tăng cường, đòi hỏi cao về chất lượng và tiến độ, việc lựa chọn những người có tài năng để đảm đương các vị trí lãnh đạo, quản lý có ý nghĩa quan trọng không chỉ cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài cho sự phát triển bền vững của Bộ, ngành Tư pháp.
Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018 được ban hành theo Quyết định số 1297/QĐ-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với riêng Học viện Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tư pháp về đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Đề án này nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị có vị trí thi tuyển, góp phần hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.
Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết: Trong những năm qua, công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Bộ Tư pháp luôn được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, theo đúng trình tự, thủ tục quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo đã được phê duyệt, phục vụ kịp thời cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp được giao. Các cán bộ được bổ nhiệm hầu hết đều phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực ở vị trí được bố trí, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.
Bộ trưởng hoan nghênh và đánh giá cao các ứng viên đã đăng ký dự thi và chuẩn bị nghiêm túc cho kỳ thi tuyển năm 2018. Trong trường hợp trúng tuyển, đề nghị các ứng viên tiếp tục đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện đề án, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu trong đề án vào thực tế, trên cương vị sẽ được bổ nhiệm, đáp ứng kỳ vọng của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo 2 đơn vị khi đã đặt niềm tin vào các ứng viên. Trường hợp không trúng tuyển vào vị trí dự thi tuyển trong kỳ thi này, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ cũng ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia hưởng ứng của các ứng viên đối với chủ trương lớn này, các ứng viên hãy coi đây là một cơ hội rèn luyện, học tập để tiếp tục phấn đấu phát triển thời gian tới.
Danh sách 4 nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi phần trình bày Đề án sau khi đạt kết quả trên 50 điểm trong phần thi viết tổ chức ngày 14/12/2018, gồm: Đối với vị trí Phó Giám đốc Học viện Tư pháp (phụ trách công tác bồi dưỡng cán bộ, thông tin, thư viện, tư vấn pháp luật và quản trị) có ông Trương Thế Côn - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp và ông Trần Minh Tiến - Trưởng phòng Đào tạo và Công tác học viện, Học viện Tư pháp. Đối với vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục THADS có bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thẩm tra viên chính, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục THADS và bà Văn Thị Tâm Hồng - Thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ I, Tổng cục THADS.
Ngay sau phần khai mạc, các ứng viên dự phần thi trình bày đề án đối với chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp và Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự. Sau khi phần dự thi này kết thúc, Hội đồng thi tuyển sẽ công bố công khai kết quả điểm thi và báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự Đảng để quyết định bổ nhiệm đối với người trúng tuyển theo quy định.