Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Học viện Tư pháp

Thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2018 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị đoàn thể và triển khai Kế hoạch số 90/KH-BCS ngày 17/12/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, hôm nay, 27/12/2018, Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Học viện Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Tinh – Phó bí thư thường trực Đảng úy Bộ Tư pháp, đồng chí Đỗ Xuân Lân – Chánh văn phòng Đảng, Đoàn thể, Bộ Tư pháp, đồng chí Cao Xuân Thủy – Phó Chánh văn phòng Đảng, Đoàn thể, Bộ Tư pháp, đồng chí Bùi Thị Nguyệt Ánh – Phó trưởng phòng Đào tạo Bồi dưỡng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp cùng các thành phần ghi phiếu tín nhiệm là các cán bộ chủ chốt của Học viện Tư pháp.
Các đối tượng lấy phiếu tín nhiệm lần này gồm 03 đồng chí lãnh đạo Học viện Tư pháp: Giám đốc Đoàn Trung Kiên, Phó giám đốc Nguyễn Trường Thiệp, Phó giám đốc Nguyễn Xuân Thu.
Quán triệt tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu cho biết: Mục đích, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm để người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có biện pháp phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để thực hiện công tác quản lý và sử dụng cán bộ.
Nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm: bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm; nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh việc vận động, lôi kéo hoặc có những hành vi tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm tổn hại uy tín tập thể và cá nhân, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Kết quả phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Học viện Tư pháp được công khai với các cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm, thành phần tham gia ghi phiếu tín nhiệm và báo cáo Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ Tư pháp.
Phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Những đồng chí có tín nhiệm thấp, tùy theo mức độ sẽ xem xét không quy hoạch chức vụ cao hơn hoặc cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác..
Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu chủ trì Hội nghị