Học viện Tư pháp đã thông báo quyết định và chúc mừng đồng chí Trương Thế Côn

Hôm nay, ngày 27/12/2018, Học viện Tư pháp đã thông báo quyết định và chúc mừng đồng chí Trương Thế Côn trúng tuyển trong Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2018 và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Học viện Tư pháp.
Thay mặt lãnh đạo Học viện Tư pháp, Giám đốc Đoàn Trung Kiên bày tỏ sự vui mừng khi Ban giám đốc Học viện Tư pháp được tăng cường thêm nhân lực để lãnh đạo Học viện Tư pháp trong thời gian tới.
Đồng chí Trương Thế Côn đã trúng tuyển chức danh Phó giám đốc Học viện Tư pháp trong kỳ thi được tổ chức vào tháng 12 vừa qua. Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo được Bộ Tư pháp tổ chức là giải pháp phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng về kiện toàn lãnh đạo quản lý, tạo đột phá trong việc lựa chọn người có đủ năng lực, chuyên môn để bổ nhiệm vào chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, phụ trách công tác bồi dưỡng, tư vấn pháp luật, thông tin thư viện và quản trị. Đồng chí Trương Thế Côn đã thuyết trình, bảo vệ thành công Đề án của mình và trả lời nhiều câu hỏi tình huống của Hội đồng thi tuyển, chứng tỏ năng lực, kinh nghiệm, khả năng chuyên môn của mình.
Đồng chí Trương Thế Côn cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức Học viện Tư pháp đã tín nhiệm đồng chí giữ trọng trách là một trong những cán bộ lãnh đạo Học viện. Ở cương vị mới, đồng chí rất tự hào nhưng cũng nhận thấy còn nhiều thử thách phía trước. Đồng chí bày tỏ sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu công tác, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Học viện trong giai đoạn mới.