Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 16/01/2019, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên đồng chủ trì Hội nghị. Đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cũng tham dự Hội nghị này cùng các cán bộ, giảng viên của Học viện Tư pháp.
Báo cáo kết quả công tác năm 2018, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu khẳng định, mặc dù vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, song có thể nhận thấy rằng, trong năm 2018, Học viện đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị trong Học viện để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đúng tiến độ đề ra và bảo đảm chất lượng. Đặc biệt Học viện đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính; hoàn thành việc chuyển đổi các chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ và hoàn thành việc biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Hoạt động hợp tác, hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào được tập trung triển khai theo Kế hoạch được phê duyệt. Một số đề án, thể chế nội bộ quan trọng của Học viện được hoàn thành; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng của Học viện giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho công chức, viên chức, người lao động được đảm bảo đầy đủ, kịp thời; công tác tài chính tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí cho việc triển khai nhiệm vụ của đơn vị; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện được chú trọng tăng cường; đời sống, thu nhập của công chức, viên chức, người lao động được duy trì ổn định và nâng dần từng bước.
 
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh biểu dương tập thể Học viện Tư pháp

Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018, đồng thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp, chủ trương, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp công tác năm 2019 xoay quanh chủ đề thi đua “Trí tuệ, kỷ cương, tiền lương, đoàn kết, hành động”, với 9 nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện thành công, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành được triển khai tại Hội nghị toàn quốc công tác tư pháp năm 2019 liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp góp phần đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ Chiến lược cải cách tư pháp, Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam; Tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng tốt hơn chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát huy và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trong năm 2019; Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Học viện Tư pháp, xây dựng quy chế tổ chức các lớp bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp; xây dựng Đề án sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, liên doanh, liên kết. Thực hiện thành công kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019; Tổ chức khóa đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế, đào tạo chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư tiếp theo. Triển khai thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao, trước mắt có thể tổ chức thí điểm đối với chương trình đào tạo nghề luật sư trong năm 2019. Nghiên cứu xây dựng bài giảng, học liệu và thực hiện bồi dưỡng trực tuyến, bồi dưỡng trên internet. Tiếp tục coi trọng, nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương học đường; Tiếp tục triển khai Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Học viện Tư pháp quốc gia Lào từ nguồn ngân sách của Chính phủ Việt Nam theo kế hoạch được phê duyệt; Hoàn thành việc điều chỉnh một số hạng mục, điều chỉnh nguồn vốn, thời hạn thực hiện dự toán và thanh quyết toán đối với Dự án công trình xây dựng cơ sở Học viện Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất tại trụ sở Hà Nội và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Học viện và trực tiếp phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục hoàn thiện, duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử Học viện Tư pháp; Tổ chức phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên phát biểu tại Hội nghị

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng chúc mừng Học viện Tư pháp đã có nhiều khởi sắc về các mặt công tác và đạt được nhiều thành tích nổi bật trong năm 2018 vừa qua. Các đồng chí đại diện các đơn vị thuộc Bộ cũng có ý kiến đóng góp về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Học viện Tư pháp trong từng lĩnh vực với mục tiêu sẽ cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ một các hiệu quả, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Bộ, ngành Tư pháp.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chúc mừng Học viện Tư pháp được công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp năm 2018, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen ghi nhận những kết quả công tác nổi bật mà Học viện Tư pháp đã đạt được. Thứ trưởng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Đặc biệt, Học viện Tư pháp có nhiều nỗ lực đổi mới, triển khai kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới và khó như triển khai Dự án ODA cho Học viện Tư pháp Lào; đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát, luật sư; đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế. Công tác phối hợp giữa Học viện Tư pháp với các đơn vị thuộc Bộ được thực hiện nhịp nhàng, chất lượng, hiệu quả cao hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành việc chuyển đổi các chương trình đào tạo từ hình thức niên chế sang hệ thống tín chỉ; hệ thống giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được hoàn thiện, và cơ bản đã đáp ứng được các chương trình đào tạo của Học viện. Thứ trưởng cũng chúc mừng Học viện Tư pháp được kiện toàn thêm 01 Phó Giám đốc.
Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề Học viện Tư pháp cần quan tâm tập trung chấn chỉnh để tiếp tục có những thành tích cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Thứ trưởng đề  nghị Học viện Tư pháp nghiên cứu kỹ các ý kiến trao đổi và đánh giá đúng, chính xác những vấn đề tồn tại, hạn chế, nhất là đánh giá đầy đủ, chính xác các nguyên nhân chủ quan, qua đó rút kinh nghiệm, tìm các biện pháp, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục kịp thời.  Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cần tập trung, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành  trong năm 2019 và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019 ngày 08/01/2019 để xác định các nhiệm vụ trọng tâm của Học viện; Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp; Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ đặt ra theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tổ chức triển khai Đề án về phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2019 - 2021 của Học viện Tư pháp sau khi Bộ Tư pháp phê duyệt; Tiếp tục khai thác hiệu quả trụ sở Học viện Tư pháp tại Hà Nội và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Học viện và phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.
Thứ trưởng cũng đề nghị Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng Học viện Tư pháp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất để Lãnh đạo Bộ có những quyết sách, chỉ đạo kịp thời. Thứ trưởng cũng sẽ nghiên cứu, xem xét, trao đổi về các kiến nghị, đề xuất của Học viện Tư pháp để công tác của Bộ, ngành Tư pháp thật sự thiết thực, đạt chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của xã hội trong bối cảnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của đất nước ta hiện nay. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được và sự nỗ lực của tập thể công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp, trong năm 2019 Học viện Tư pháp sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích tốt đẹp hơn nữa.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Tư pháp, Giám đốc Đoàn Trung Kiên tiếp thu tất cả các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo của các đơn vị, phát huy lợi thế đi đầu trong lĩnh vực đào tạo các chức danh tư pháp để xây dựng Học viện Tư pháp ngày càng phát triển trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ. Học viện Tư pháp cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự, của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và sự phối hợp chặt chẽ, sự hỗ trợ đầy trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ. Giám đốc Đoàn Trung Kiên khẳng định, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Tư pháp tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định, cùng nhau xây dựng Học viện Tư pháp phát triển vững mạnh trong giai đoạn mới.
 
Thanh Hương