Tập huấn giảng viên về Chương trình đào tạo nghề Công chứng theo hệ thống tín chỉ

Ngày 21/02/2019, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị Tập huấn giảng viên về Chương trình đào tạo nghề Công chứng theo hệ thống tín chỉ. Đến dự Hội nghị có các đại biểu là các giảng viên tham gia giảng dạy các lớp đào tạo nghề công chứng tại Học viện Tư pháp.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên khẳng định, Hội nghị tập huấn giảng viên là một trong những công việc chuẩn bị quan trọng để triển khai thống nhất, hiệu quả Chương trình đào tạo nghề công chứng theo hệ thống tín chỉ. Với nhận thức rằng đội ngũ giảng viên (đặc biệt là các giảng viên thỉnh giảng) là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công Chương trình, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn giảng viên với mong muốn các giảng viên có cơ hội giao lưu, trao đổi với nhau để có sự hợp tác trong quá trình tham gia giảng dạy cho Chương trình.
Chủ trì Hội nghị tập huấn giảng viên, TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó giám đốc Học viện Tư pháp nhấn mạnh các mục tiêu cụ thể của Hội nghị: Giới thiệu tổng quan cho toàn thể đội ngũ giảng viên tham gia Chương trình về đặc thù của Chương trình; nội dung của Chương trình; yêu cầu đặt ra đối với hoạt động giảng dạy; Trao đổi và thống nhất về công tác phối hợp trong việc tổ chức hoạt động giảng dạy sao cho đảm bảo sự linh hoạt, chặt chẽ và hiệu quả; Giới thiệu về Chương trình môn học, học liệu, phương pháp giảng dạy áp dụng cho Chương trình.
Chương trình đào tạo nghề công chứng theo hệ thống tín chỉ được xây dựng nhằm trang bị cho học viên đạo đức nghề nghiệp công chứng, kiến thức, kỹ năng cơ bản và toàn diện để có thể hành nghề công chứng sau khi được bổ nhiệm công chứng viên; góp phần phát triển đội ngũ công chứng viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghề công chứng và trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Chương trình chi tiết đào tạo nghề công chứng theo hệ thống tín chỉ đã được Giám đốc Học viện Tư pháp ký Quyết định ban hành số 1785/QĐ-HVTP ngày 26/11/2018. Chương trình gồm có 38 tín chỉ, trong đó Khối kiến thức về nghề công chứng và công chứng viên có 5 tín chỉ, Khối kiến thức về kỹ năng hành nghề của công chứng viên có 27 tín chỉ và Khối kiến thức về thực hành nghề công chứng có 6 tín chỉ.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thảo luận xung quanh các mục tiêu mà Ban tổ chức Hội nghị đặt ra. TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó giám đốc Học viện Tư pháp thay mặt Lãnh đạo Học viện cảm ơn các đại biểu đã đến tham dự và đóng góp các ý kiến quý báu cho việc tổ chức Chương trình đào tạo nghề công chứng theo hệ thống tín chỉ.