Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 14 tại Hà Nội

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2019 và nhằm nâng cao năng lực, trình độ, góp phần hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ngày 02/3/2019, Học viện Tư pháp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 14 tại thành phố Hà Nội.
Tham gia lớp học là 34 công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu là 03 năm và công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương chưa qua khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức Trung ương và địa phương khu vực phía Bắc.
Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên là chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018. Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên có tổng thời lượng là 320 tiết, trong đó có 100 tiết lý thuyết, 120 tiết thực hành, 24 tiết báo cáo chuyên đề, 22 tiết ôn tập và kiểm tra, 34 tiết hướng dẫn và viết tiểu luận tình huống, 16 tiết đi thực tế. Chương trình bồi dưỡng được chia làm 4 phần.
Phó giám đốc Học viện Tư pháp Trương Thế Côn phát biểu tại Lễ khai giảng
So với chương trình bồi dưỡng cũ thì chương trình hiện nay thiết thực hơn, bổ ích hơn. Nội dung chương trình tập trung vào việc bồi dưỡng nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ cơ bản cho cán bộ, công chức. Vì vậy, kết thúc khóa học các cán bộ, công chức nâng cao được kỹ năng nghề, nâng cao năng lực, trình độ, góp phần hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Học viện Tư pháp, đồng chí Trương Thế Côn - Phó Giám đốc Học viện chào mừng các học viên tham gia lớp học. Đồng chí khẳng định, Học viện Tư pháp luôn dành điều kiện tốt nhất cho các lớp bồi dưỡng, đặc biệt là các lớp bồi dưỡng cán bộ. Đồng chí mong rằng Học viện Tư pháp sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành để Học viện hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.