Tổ chức lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ tin học đạt chuẩn

Chiều nay, 09/8/2019, 54 công chức, viên chức đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Ủy ban dân tộc và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương đã tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ tin học đạt chuẩn.
Các công chức, viên chức tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ tin học đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Trước đó, trong các ngày từ ngày 07/8/2019 đến ngày 09/8/2019, các công chức, viên chức đã tham gia Lớp bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do Học viện Tư pháp phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin - Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức.
Phó giám đốc Học viện Tư pháp Trương Thế Côn phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng

Bà Bùi Thị Hà - Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ báo cáo tình hình tổ chức lớp bồi dưỡng
Chương trình bồi dưỡng gồm có 5 chuyên đề, đó là: Giới thiệu về công nghệ thông tin cơ bản và kỹ năng sử dụng máy tính, internet nâng cao; Kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin, quản lý văn bản, chữ ký số, văn bản điện tử; Kỹ năng nâng cao về xử lý văn bản Word; Kỹ năng nâng cao về sử dụng và trình chiếu PowerPoint; Kỹ năng nâng cao về sử dụng bảng tính Excel nâng cao. Ngoài ra, chương trình còn dành thời gian để các nhóm ôn tập, thực hành 03 kỹ năng trên máy.
Sau các buổi học bồi dưỡng do các giảng viên có kiến thức, có uy tín và kinh nghiệm thực tế đến từ Trung tâm Công nghệ thông tin - Trường Đại học Luật Hà Nội giảng dạy và hướng dẫn, các công chức, viên chức đã tự tin thực hiện bài thi một cách nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.