Công bố quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Ngày 01/10/2019, Học viện Tư pháp tổ chức công bố các quyết định của Giám đốc Học viện Tư pháp về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.
Theo đó, đồng chí Bùi Thị Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ, đồng chí Phạm Thị Thúy Hồng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa Khoa Đào tạo công chứng viên và các chức danh tư pháp khác, đồng chí Lê Thị Thúy Nga được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa Khoa đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, đồng chí Tống Thị Thanh Thanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng bộ môn.
Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Học viện Tư pháp, Giám đốc Đoàn Trung Kiên chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo. Giám đốc Đoàn Trung Kiên đánh giá, các đồng chí được bổ nhiệm là hoàn toàn xứng đáng. Học viện Tư pháp đã thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ. Các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng đơn vị đều đã trải qua vị trí phụ trách đơn vị trong thời gian tương đối dài. Trong thời gian giữ chức vụ, các đồng chí đã nỗ lực, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Giám đốc Đoàn Trung Kiên mong các đồng chí sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho Học viện Tư pháp, phát huy khả năng, năng lực, chủ động, sáng tạo trong công tác. Giám đốc Đoàn Trung Kiên  đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức Học viện Tư pháp phối hợp chặt chẽ để cùng xây dựng Học viện ngày càng lớn mạnh trong tình hình mới.
Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Lê Thị Thúy Nga cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy, của Lãnh đạo Học viện Tư pháp đối với các đồng chí được bổ nhiệm và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Học viện Tư pháp và sự phối hợp, giúp đỡ của Lãnh đạo các đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm được giao.