Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ sư phạm và các phương pháp giảng dạy tích cực

Nhằm nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của người học, của xã hội, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ sư phạm và các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp” với sự tham gia của các giảng viên tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp.
Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những giải pháp quan trọng, là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng, năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung và nguồn nhân lực của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng. Vì vậy, những năm vừa qua, công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực của đất nước ta nói chung và của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng đã được quan tâm, được đầu tư và phát triển mạnh mẽ. Đảng và Nhà nước đã xây dựng và ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn nhân lực có chất lượng cao. Thông qua hoạt động bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và nhu cầu đòi hỏi giải quyết công việc của người dân trên thực tế hiện nay.
Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ sư phạm và các phương thức giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp” được Học viện Tư pháp tổ chức nhằm hướng đến các mục tiêu: Đánh giá thực trạng công tác tổ chức và phương pháp giảng dạy các lớp bồi dưỡng nói chung và các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp tại Học viện Tư pháp nói riêng trong thời gian vừa qua; trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác tổ chức và giảng dạy các lớp bồi dưỡng đó, Học viện Tư pháp sẽ đưa ra các giải pháp về đổi mới phương thức, cách thức tổ chức, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp tại Học viện Tư pháp; góp phần vào việc đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 2083/QĐ-TTg ngày 08/11/2013.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Trường Thiệp khẳng định, việc tổ chức Hội nghị tập huấn các phương pháp giảng dạy tích cực là rất cần thiết. Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Tư pháp, Phó giám đốc Nguyễn Trường Thiệp cảm ơn các thầy cô giáo đã tham gia Hội nghị và mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục tham gia giảng dạy, hỗ trợ, phối hợp với Học viện Tư pháp trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực cho bộ, ngành tư pháp nói riêng và cho đất nước nói chung.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các phương pháp giảng dạy tích cực, các phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm như phương pháp đặt câu hỏi, phỏng vấn, phương pháp giảng dạy dựa trên tính tò mò (nhu cầu ham hiểu biết) của người học, phương pháp làm việc nhóm, giải quyết hồ sơ, tình huống và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp; cách thức để truyền đạt được những kiến thức, kỹ năng mà giảng viên có và để người học hiểu được những nội dung, kiến thức mà giảng viên truyền đạt. Các nội dung, kiến thức, kinh nghiệm về các phương pháp giảng dạy tích cực, cách thức tổ chức giảng dạy mà các báo cáo viên, các thầy cô trình bày, trao đổi tại hội nghị là rất tích cực, hữu ích cho công tác giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp hiện nay cũng như trong thời gian tới.
Thay mặt cho Lãnh đạo Học viện Tư pháp, Phó giám đốc Nguyễn Trường Thiệp trân trọng cảm ơn các báo cáo viên, các thầy cô về những nội dung, các ý kiến phát biểu, trình bày của các báo cáo viên, các thầy, cô và tiếp thu các nội dung, ý kiến đóng góp để công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn. Phó giám đốc Nguyễn Trường Thiệp đề nghị các giảng viên nghiên cứu, áp dụng, sử dụng các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đã được trình bày tại hội nghị ngày hôm nay vào giảng dạy trên thực tế để biết được năng lực của người học, biết được cái yếu, cái thiếu của người học, biết được người học muốn gì, thích gì; biến những kiến thức mà giảng viên có thành nhu cầu của người học để thỏa mãn nhu cầu của người học; tạo động cơ, nhu cầu cho người học… Đồng thời sử dụng nhiều phương pháp, cách thức giảng dạy khác nhau trong cùng một buổi học để kích thích, tạo hứng thú, thu hút người học tham gia học tập và phù hợp, đáp ứng với nhu cầu đa dạng của người học. Có như vậy, những buổi giảng của các thầy cô mới hấp dẫn, sinh động, cuốn hút, tạo động lực cho học viên học tập. Đặc biệt, việc giảng dạy như vậy mới phát triển năng lực của người học được toàn diện.