Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính khóa XV tại Hà Nội

Sáng ngày 30/11/2019, Học viện Tư pháp tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính khóa XV tại thành phố Hà Nội
Dự Lễ bế giảng có ông Trương Thế Côn – Phó giám đốc Học viện Tư pháp; bà Bùi Thị Hà – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ cùng các cán bộ, giảng viên và học viên của khóa học.
Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khoá XV diễn ra từ ngày 27/7/2019 đến hết ngày 16/11/2019 tại trụ sở Học viện Tư pháp. Tham gia Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa XV tại thành phố Hà Nội là 51 công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu là 03 năm và công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương chưa qua khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức Trung ương và địa phương khu vực phía Bắc. Các học viên trải qua Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên bao gồm 4 phần với tổng thời lượng là 320 tiết, trong đó có 100 tiết lý thuyết, 120 tiết thực hành, 24 tiết báo cáo chuyên đề, 22 tiết ôn tập và kiểm tra, 34 tiết hướng dẫn và viết tiểu luận tình huống, 16 tiết đi thực tế.
Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá XV tổ chức từ ngày 03/8/2019 đến hết ngày 03/11/2019 tại trụ sở Học viện Tư pháp. Tham gia Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa XV tại thành phố Hà Nội là 34 Công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính hoặc chuyên viên chuẩn bị thi lên ngạch chuyên viên chính của các cơ quan, tổ chức Trung ương và địa phương khu vực phía Bắc. Các học viên trải qua Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính bao gồm 4 phân có tổng thời lượng là 240 tiết, trong đó có 76 tiết lý thuyết; 100 tiết thảo luận, thực hành; 16 tiết báo cáo chuyên đề; 16 tiết ôn tập và kiểm tra; 08 tiết đi thực tế; 24 tiết hướng dẫn và viết tiểu luận cuối khóa.

Qua công tác tổ chức, theo dõi, quản lý lớp, Học viện Tư pháp đánh giá học viên tham gia các lớp học có ý thức học tập tương đối tốt, hiểu nội dung bài giảng tốt và tích lũy được kiến thức. Căn cứ vào kết quả bài kiểm tra, bài thu hoạch cuối khóa, Học viện Tư pháp đánh giá 50 học viên Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khoá XV và 34 học viên Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá XV tại thành phố Hà Nội hoàn thành chương trình. Đồng thời Học viện Tư pháp cũng khen thưởng 02 học viên Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa XV và 03 học viên Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá XV đã có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng Trường, Lớp và có thành tích cao trong học tập.
Thay mặt Lãnh đạo Học viện Tư pháp, đồng chí Trương Thế Côn – Phó giám đốc Học viện Tư pháp biểu dương và chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học tập của các học viên để có kết quả tốt đẹp ngày hôm nay. Đồng chí mong rằng các học viên sẽ vận dụng sáng tạo những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được vào thực tiễn công việc, nâng cao hơn nữa năng lực thực thi công vụ, hoàn thành tốt công việc được giao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác của mình.