Học viện Tư pháp nghiêm túc triển khai phòng chống dịch bệnh

Lãnh đạo Học viện Tư pháp đã phổ biến kịp thời tình hình dịch bệnh và chỉ đạo sát sao công tác triển khai các hoạt động phòng chống dịch
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và đã ở mức rất cao tại Trung Quốc. Tổ chức y tế thế giới đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Việt Nam có nguy cơ rất cao bùng phát dịch lớn do có đường biên giới dài với Trung Quốc, lưu lượng người qua lại, giao thương lớn, khách du lịch di chuyển qua biên giới nhiều, nhiều lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc và nhiều lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam.

Để tăng cường triển khai phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch, Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Công văn số 291/BTP-VP ngày 31/01/2020 của Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quán triệt tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, lãnh đạo Học viện Tư pháp đã phổ biến phổ biến kịp thời tình hình dịch bệnh và chỉ đạo sát sao công tác triển khai các hoạt động phòng chống dịch.
Chiều nay, 05/02/2020 các nhân viên vệ sinh dịch tễ đã phun khử khuẩn tất cả các phòng làm việc, hội trường, lớp học, thư viện, hành lang tại khu nhà A, nhà B, trong đó bao gồm cả phòng làm việc của một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị liên kết với Học viện Tư pháp. Ngày mai sẽ phun khử khuẩn tất cả khu nhà còn lại và tổng vệ sinh toàn bộ trụ sở cơ quan.
Trước đó, ngày 03/02/2020, Học viện Tư pháp đã phát đi thông báo cho học viên các lớp đào tạo của Học viện nghỉ học đến hết 09/02/2020.