Bầu Trưởng ban Thanh tra nhân dân

Đồng chí Trần Thanh Phương - Chủ tịch Công đoàn Học viện Tư pháp đã chủ trì cuộc họp Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021 để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thanh tra nhân dân.
Tại cuộc họp, đồng chí Trần Thanh Phương báo cáo về những kết quả mà Ban Thanh tra nhân dân đã làm được trong nhiệm kỳ trước. Theo đó, Ban Thanh tra nhân dân đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đã đặt ra, góp phần tích cực vào công tác lành mạnh hóa, thực hiện dân chủ, công khai trong mọi hoạt động của Học viện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Học viện.
Trước đó, Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Học viện Tư pháp năm 2019 đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021 gồm 05 đồng chí: Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng – Phó trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật; đồng chí Hoàng Thế Đức – Phó giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện; đồng chí Bạch Thị Hồng Hạnh – Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng – Giảng viên, Khoa đào tạo Công chứng viên và các chức danh khác; đồng chí Nguyễn Hồng Quang – Giảng viên, Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, tại cuộc họp, các đồng chí đã nhất trí bầu đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng làm Trưởng Ban, đồng chí Hoàng Thế Đức làm Phó trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021.
Cảm ơn sự tin tưởng của các thành viên trong Ban Thanh tra nhân dân, đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kì mới. Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng cũng đưa ra dự kiến một số hoạt động sẽ triển khai đầu năm 2020 như: Xây dựng dự thảo kế hoạch để phân công công việc cho từng thành viên trong Ban; kế hoạch kiểm tra bếp ăn và ký túc xá của Học viện…
Chúc mừng các đồng chí vừa được bầu làm Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, đồng chí Trần Thanh Phương - Chủ tịch Công đoàn Học viện Tư pháp đề nghị các đồng chí trong Ban Thanh tra nhân dân đoàn kết nhất trí, phát huy kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, tích cực triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định để góp phần xây dựng Học viện phát triển vững mạnh.
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên và Chủ tịch Công đoàn Trần Thanh Phương chúc mừng Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021