Học viện Tư pháp tập huấn dạy và học trực tuyến

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm bệnh ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, Học viện Tư pháp đã tiến hành nhiều biện pháp để phòng khả năng lây lan, bùng phát dịch.
Học viện Tư pháp đã ra thông báo tạm dừng tổ chức học tập tập trung đối với tất cả các lớp đào tạo và bồi dưỡng từ ngày 09/3/2020. Để vẫn có thể tiếp tục chương trình giảng dạy và học tập một cách an toàn và hiệu quả, Học viện Tư pháp gấp rút tiến hành tổ chức tập huấn dạy học trực tuyến cho các giảng viên. Học viện sẽ triển khai việc dạy và học trực tuyến cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngay khi chuẩn bị xong điều kiện, kỹ năng cho giảng viên tham gia giảng dạy. Nếu tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Học viện sẽ cân nhắc kết hợp cả phương án thi trực tuyến và thi tập trung. 
Bên cạnh đó, Học viện Tư pháp cũng thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh, như tạm hoãn các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do cơ quan, đơn vị chủ trì. Trong trường hợp thật sự cần thiết, chỉ tổ chức các cuộc họp với thành phần hạn chế hoặc họp trực tuyến. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Học viện chỉ đạo thực hiện sát sao công tác đo kiểm tra thân nhiệt đối với công chức, viên chức, người lao động và khách ra vào cơ quan; trang bị các bình dung dịch sát khuẩn tại các cửa thang máy, các cửa phòng làm việc; trang bị khẩu trang cho công chức, viên chức, người lao động; khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn và không tập trung đông người.