Trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Hôm nay, ngày 29/7/2020, thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp, Giám đốc Đoàn Trung Kiên đã trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cho các viên chức.

Theo đó, Giám đốc Học viện Tư pháp đã trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho các đồng chí sau:
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Huệ - Phó giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế;
Đồng chí Lê Thu Thảo - giảng viên Khoa Đào tạo Luật sư được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính.


Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên chúc mừng các viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ lãnh đạo. Đồng chí khẳng định các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều là các cán bộ đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, năng lực và phẩm chất chính trị, nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm cao trong quy trình bổ nhiệm. Đối với đồng chí Nguyễn Thị Minh Huệ, Giám đốc Đoàn Trung Kiên chúc đồng chí sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, chuyên môn, năng lực quản lý cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của Học viện. Đối với đồng chí Lê Thu Thảo, Giám đốc Đoàn Trung Kiên chúc đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc, quán xuyến công việc của bộ môn để duy trì tốt công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Huệ và đồng chí Lê Thu Thảo cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo Học viện Tư pháp, sự giúp đỡ, hỗ trợ của Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện; đồng thời nhận thức rõ đây là những vị trí quan trọng, các đồng chí cam kết sẽ phấn đấu hoàn thiện bản thân, chung sức vượt qua khó khăn, đóng góp chung cho sự phát triển của Học viện.