Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trong những ngày vừa qua, xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm bệnh Covid-19 ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngày càng trở lên phức tạp. Thực hiện Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp và các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 28/7/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Học viện Tư pháp đã họp với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các đơn vị thuê, liên kết đóng trụ sở tại Học viện để bàn và thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới.
Học viện Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thuê, liên kết đóng trụ sở tại Học viện Tư pháp, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp thực hiện một số nội dung, biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid 19 như sau:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, học viên, khách đến liên hệ công tác về các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, UBND thành phố Hà Nội và các Công văn số 69/HVTP-HCTH&ĐN ngày 03/02/2020, Công văn số 124/HVTP-BCĐ ngày 14/02/2020 của Học viện Tư pháp; tiếp tục nâng cao nhận thức, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tuyệt đối tuân thủ, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo, quy định về phòng, chống dịch của các cơ quan có thẩm quyền.
2. Chủ động xây dựng Kế hoạch ứng phó với các tình huống xảy ra nhằm ngăn chặn và bảo đảm dịch bệnh không bùng phát tại cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như:
- Đề nghị khai báo và chủ động nắm bắt thông tin đối với công chức, viên chức, người lao động, học viên, khách đến liên hệ công tác của đơn vị đã từng đến, đi qua vùng dịch, tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh hoặc các trường hợp có khả năng lây nhiễm bệnh.
- Thống kê, báo cáo và yêu cầu khai báo y tế đối với những người đã lưu trú hoặc đi qua thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 trở lại đây. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp cách ly và cho phép đối với những người đã lưu trú hoặc đi qua thành phố Đà Nẵng từ ngày 08/7/2020 trở lại đây, những người có nguy cơ lây nhiễm cao được làm việc, học trực tuyến tại nhà (không đến cơ quan, lớp học); đồng thời thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình sức khoẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên cho cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện Tư pháp và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (đầu mối đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các đơn vị thuê, liên kết tại trụ sở Học viện Tư pháp là thủ trưởng đơn vị; đối với công chức, viên chức, người lao động của Học viện Tư pháp là Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại; đối với học viên các lớp đào tạo là Phòng Đào tạo và công tác học viên hoặc Cơ sở Học viện Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh; đối với học viên các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, các lớp bồi dưỡng là Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ).
- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, khách đến liên hệ công tác có các biểu hiện, triệu chứng sốt, ho, cảm cúm phải chủ động đến ngay các cơ sở y tế để khám bệnh, xét nghiệm và không được đến cơ quan, lớp học.
- Thực hiện nghiêm túc việc đo, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang đối với công chức, viên chức, người lao động, học viên, khách đến liên hệ công tác; đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, họp, học tập tại trụ sở Học viện Tư pháp.
- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động chuẩn bị đồ ăn cá nhân; hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người khác nhất là đối với người lạ, không bắt tay; hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tập trung ăn uống trong và ngoài Học viện Tư pháp. Học viện Tư pháp đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên của Học viện cũng như của các đơn vị đóng trên trụ sở của Học viên khi đã đến Học viện không ra ngoài hoặc chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết; nếu ở lại buổi trưa thì nên đặt cơm hộp ở Căng tin, không ra ngoài ăn, không gọi cơm hộp từ bên ngoài đem vào Học viện để giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm bệnh cho Học viện.
- Rà soát, mua sắm, trang bị công cụ, dụng cụ, vật tư cần thiết đảm bảo đủ các điều kiện để phòng chống dịch bệnh như xà phòng rửa tay, cồn sát khuẩn, thuốc sát khuẩn Cloramin B, đồ bảo hộ, an toàn cho công chức, viên chức, người lao động thường xuyên tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức bên ngoài cơ quan, đơn vị.
- Vệ sinh, lau chùi sàn nhà, hành lang, phòng làm việc, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, thang máy bằng dung dịch có pha thuốc sát khuẩn Cloramin B tối thiểu 3 lần/ngày; bọc bảng điều khiển, tay vịn thang máy bằng ni lông hàng ngày.
- Chủ động rà soát, sắp xếp, tổ chức công việc của đơn vị và cá nhân, tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi văn bản điện tử, họp, làm việc trực tuyến trên mạng internet để giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp trong giải quyết công việc.
- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên hạn chế tối đa và không tham gia các hoạt động thăm quan, du lịch hoặc các hoạt động phải sử dụng phương tiện công cộng hoặc di chuyển ra khỏi nơi cư trú; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, cồn sát khuẩn; thực hiện giãn cách xã hội... Đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và cơ sở vật chất để thực hiện việc cách ly khi có yêu cầu; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến một cách an toàn, hiệu quả.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch; tăng cường phổ biến, quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Báo cáo ngay các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm bệnh cho Lãnh đạo đơn vị và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Học viện Tư pháp.
Học viện Tư pháp trân trọng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thuê, liên kết đóng trụ sở tại Học viện Tư pháp, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thông báo, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, khách đến liên hệ công tác của đơn vị mình biết để thực hiện nghiêm túc các nội dung, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên và trong các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, của cơ quan chính quyền địa phương, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác