Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghề Công chứng khóa IX năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 10/10/2020, Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh – Học viện Tư pháp đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghề Công chứng khóa IX
Tham dự buổi lễ có thầy Nguyễn Trường Thiệp - Phó Giám đốc Học viện, kiêm trưởng Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh; cô Đặng Phi Anh - Trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh; thầy Nguyễn Hồ Phương Vinh - Phó trưởng Phòng Công chứng số 01 Thành phố Hồ Chí Minh và các thầy cô giáo của Học viện Tư pháp tại Cơ sở.
Lớp Bồi dưỡng nghề Công chứng khóa IX năm 2020 tại Tp. Hồ Chí Minh có 92 học viên đủ điều kiện tham gia học tập. Đây là những người có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên; Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên; Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật; Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật. Tham dự chương trình bồi dưỡng nghề công chứng, các học viên được trang bị các kiến thức chung về nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên; quản lý tổ chức hoạt động văn phòng công chứng; một số kiến thức, kỹ năng bổ trợ và quy định của pháp luật liên quan đến hành nghề công chứng và công chứng viên và các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết của một công chứng viên. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong suốt khóa học. Ngoài ra, thời gian thực tế, thực tập tại các phòng, văn phòng công chứng được phân chia đều trong toàn khóa học và lồng ghép phù hợp vào từng nội dung của từng nhóm chuyên đề sẽ là cơ hội để học viên áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế nhằm rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, phát hiện những điểm còn khuyết thiếu cần bổ sung trong thời gian bồi dưỡng còn lại ở trường hoặc cần lưu ý để tự học, tự khắc phục.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Trường Thiệp chúc mừng những học viên Lớp Bồi dưỡng nghề công chứng khóa IX tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy đề nghị, trong thời gian học tập tại Học viện, các học viên phải tuân thủ mọi nội quy của Học viện và nỗ lực học tập, rèn luyện tiếp thu tối đa kiến thức được truyền thụ. Cán bộ, giảng viên Học viện Tư pháp luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học viên yên tâm học tập và rèn luyện.