Thẩm định Giáo trình Kỹ năng mềm trong nghề luật

Ngày 23/11/2020, Học viện Tư pháp đã tổ chức thẩm định Giáo trình Kỹ năng mềm trong nghề luật. TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội là chủ tịch Hội đồng thẩm định.
Giáo trình Kỹ năng mềm trong nghề luật do TS. Lê Thị Thúy Nga - Trưởng khoa Khoa đào tạo nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư chủ biên được biên soạn trong bối cảnh tài liệu giảng dạy, học tập và tài liệu tham khảo về kỹ năng mềm trong nghề luật còn rất thiếu. Việc biên soạn mới này nhằm mục tiêu chuẩn hóa tài liệu đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các lớp đào tạo tại Học viện Tư pháp; phục vụ việc giảng dạy, học tập, tham khảo phần nội dung về kỹ năng mềm trong toàn bộ các chương trình đào tạo tại Học viện Tư pháp, đặc biệt là lớp đào tạo luật sư; lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập; lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư.
Ngày 05/11/2020, Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Giáo trình Kỹ năng mềm trong nghề luật. Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị và hoàn thiện giáo trình, Giáo trình Kỹ năng mềm trong nghề luật được Hội đồng thẩm định đánh giá đã đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu của các chương trình đào tạo tại Học viện, đặc biệt là đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư và đào tạo nghề luật sư, đây cũng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người quan tâm.
Giáo trình đã đạt được nhiều thành công về mặt nội dung. Các kỹ năng được trình bày trong giáo trình là những kỹ năng thiết yếu đối với người hành nghề luật. Nội dung giáo trình được viết sáng tạo, mang tính chất “cầm tay chỉ việc”, gắn với đặc thù của việc vận dụng kỹ năng mềm trong nghề luật sẽ giúp người học thuận lợi trong việc tích lũy kiến thức, rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết không chỉ trong quá trình học tập mà cả trong quá trình hành nghề sau này.
TS. Đoàn Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá cao việc nhóm biên soạn sử dụng thống nhất các ký hiệu thể hiện nội dung cần lưu ý, câu hỏi, kết luận cuối chương trong tất cả các chương. Điều này giúp giáo trình có hình thức hấp dẫn, dễ theo dõi, giúp người đọc lưu ý hơn những nội dung cốt lõi, quan trọng. Với những thành công về nội dung và hình thức, Giáo trình sẽ là tài liệu giảng dạy, học tập hữu ích cho giảng viên, học viên của Học viện Tư pháp cũng như là tài liệu tham khảo có giá trị cho những người quan tâm.
Tuy nhiên Hội đồng thẩm định cũng đề nghị nhóm biên soạn chỉnh sửa lại một số lỗi kỹ thuật như viết tắt, trùng tên chương, mục; bổ sung danh mục tài liệu tham khảo. Hội đồng thẩm định nhất trí xuất bản Giáo trình Kỹ năng mềm trong nghề luật sau khi chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng.