Khai giảng Lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 23 lần 2 tại Hà Nội

Ngày 08/01/2022, Học viện Tư pháp tổ chức trực tuyến Lễ khai giảng Lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 23 lần 2 học vào Thứ 7, Chủ nhật tại Hà Nội
Dự Lễ khai giảng tại điểm cầu trụ sở Học viện Tư pháp có thầy Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp; thầy Quách Đình Lực – Phó trưởng Khoa Đào tạo Luật sư; cô Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó trưởng Phòng Đào tạo và Công tác học viên cùng các cán bộ, viên chức của Học viện. Các học viên dự khai giảng tại các điểm cầu cá nhân.
Lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 23 lần 2 có 275 học viên. Theo học lớp đào tạo nghề Luật sư, các học viên sẽ học theo hình thức tín chỉ là hình thức mới được áp dụng tại Học viện Tư pháp. Theo đó, tổng số tín chỉ mà học viên phải tích lũy là 39 tín chỉ, trong đó khối kiến thức bắt buộc là 31 tín chỉ tương ứng với 6 môn và 8 tín chỉ tự chọn. Chương trình đào tạo này có nhiều điểm khác biệt so với chương trình đào tạo theo niên chế, đòi hỏi học viên phải chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu và thực hành các kỹ năng nghề nghiệp nhiều hơn. Đối với chương trình theo tín chỉ, học viên không phải thi tốt nghiệp. Học viên tích lũy đủ 39 tín chỉ sẽ được xét công nhận tốt nghiệp. Vì thế, mỗi học phần thi giống như là thi tốt nghiệp. Việc thực tập, diễn án của chương trình đào tạo theo tín chỉ cũng có nhiều điểm khác biệt. Chương trình đào tạo, kế hoạch thực tập, cách tính điểm học phần trong quy chế đào tạo được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử Học viện Tư pháp. Lịch học toàn khóa đã được Lãnh đạo Học viện Tư pháp phê duyệt, được đăng công khai trên website của Học viện Tư pháp, được gửi đến lớp. Căn cứ vào lịch học này, các học viện chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, tìm hiểu những quy định này để chủ động tích lũy kiến thức, kỹ năng và thu hoạch kết quả học tập cho tốt.
Do tình hình dịch bênh Covid-19 vẫn đang có diễn biến khó lường nên Lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 23 lần 2 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.
Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp thay mặt Đảng ủy và Ban giám đốc Học viện chào mừng các học viên tham gia lớp học. Thầy đề nghị, trong suốt khóa học, đặc biệt là thời gian học tập theo hình thức trực tuyến, các học viên tự giác, chủ động thực hiện nghiêm túc mọi nội quy, quy chế đào tạo của Học viện Tư pháp; nỗ lực tích lũy kiến thức, học hỏi kinh nghiệm để phục vụ cho quá trình hành nghề sau này. Thầy đặc biệt mong các học viên xây dựng và duy trì tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra để học tập, rèn luyện đạt kết quả cao. Nếu có bất cứ vướng mắc nào thì cần phản ánh với Học viện Tư pháp bằng hình thức trực tiếp qua các cán bộ quản lý lớp, giảng viên chủ nhiệm lớp để Lãnh đạo Học viện Tư pháp kịp thời giải quyết thấu đáo.