Chúc mừng các đơn vị nhân Ngày truyền thống 28/8

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tư pháp chúc mừng viên chức, người lao động các đơn vị nhân Ngày truyền thống 28/8


Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan Nhà nước, Tổ chức Nhà nước, Tài chính Việt Nam và Thông tin - Truyền thông - ngày 28/8, Học viện Tư pháp đã tổ chức chúc mừng viên chức, người lao động của các đơn vị: Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Quản trị, Trung tâm Thông tin – Thư viện và các bộ phận tại Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các viên chức, người lao động Học viện Tư pháp vì đã cống hiến cho Ngành, cho Học viện trong nhiều năm qua. Đồng chí chúc viên chức, người lao động của các đơn vị luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Chúc mừng Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại nhân Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan Nhà nước 
 
Chúc mừng Phòng Tổ chức cán bộ nhân Ngày truyền thống Tổ chức Nhà nước


Chúc mừng Phòng Tài chính Kế toán nhân Ngày truyền thống Tài chính Việt Nam


Chúc mừng Phòng Quản trị nhân Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan Nhà nước


Chúc mừng Trung tâm Thông tin – Thư viện nhân Ngày truyền thống Thông tin - Truyền thông