Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 27/3/2020, Đảng ủy Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Học viện Tư pháp giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy Học viện chủ trì Hội nghị.

Xem thêm