Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 37

Lượt truy cập: 26826896

Cơ cấu - tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Nghề luật:
1. Tổng biên tập Tạp chí Nghề luật: TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp.
2. Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghề luật: PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng.
    Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghề luật: TS. Nguyễn Thanh Phú.
3. Thư ký Tòa soạn: ThS. Đỗ Thị Thu Hằng-Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật.

Ban biên tập:
Theo Quyết định số 422/QĐ-HVTP ngày 6 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Học viện Tư pháp về việc kiện toàn Ban Biên tập Tạp chí Nghề luật và Quyết định số 1011/QĐ-HVTP  ngày 14/10/2016 của Giám đốc Học viện Tư pháp về việc bổ sung thành viên Ban Biên tập, hiện nay Ban biên tập có 14 thành viên:
- TS. Đoàn Trung Kiên – Giám đốc Học viện Tư pháp;
- TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp;
- TS. Lê Mai Anh – Nguyên Phó Giám đốc Học viện Tư pháp;
- TS. Nguyễn Thanh Phú – Trưởng phòng
Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật;
- PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng – Trưởng Khoa Đào tạo Luật sư;
- TS. Lê Thu Hằng – Khoa Đào tạo Luật sư;
- TS. Trần Thanh Phương – Trưởng Khoa Đào tạo các chức danh thi hành án dân sự;
- ThS. Phạm Thị Thúy Hồng – Phó Trưởng Khoa PT Khoa ĐT Công chứng viên và các chức danh khác;
- ThS. Trần Minh Tiến – Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác học viên;
- TS. Ngô Thị Ngọc Vân – Phó Trưởng Khoa ĐT Luật sư;
- TS. Đồng Thị Kim Thoa – Phó giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế;
- TS. Trần Văn Bách – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;
- TS. Nguyễn Thị Vân Anh – Khoa Đào tạo Luật sư;
- ThS. Đỗ Thị Thu Hằng – Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật

Ban trị sự
- ThS. Vũ Thị Thu Thủy - Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, Trưởng Ban
- CN. Nguyễn Thị Hương - Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, Trị sự viên
- CN. Hà Thị Lan Anh - Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, Trị sự viên
- BTV. Nguyễn Thị Thanh Hương - Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trị sự viên.