Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 158

Lượt truy cập: 26828516

​GIỚI THIỆU TẠP CHÍ NGHỀ LUẬTTạp chí Nghề luật là cơ quan ngôn luận của Học viện Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 2224/QĐ-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí số 141/GP-BVHTT ngày 21/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin với thời hạn hoạt động 05 năm kể từ ngày ký Giấy phép, gia hạn hoạt động theo Giấy pháp hoạt động báo chí số 1144/GP-BTTTT ngày 22/6/2012 của Bộ Thông tin và truyền thông với thời hạn cấp phép 10 năm kể từ ngày ký giấy phép. Kỳ hạn xuất bản 01 kỳ/02 tháng; khuôn khổ 19cm x 26,5 cm, số trang: 60, số lượng tin tối đa 3.000 bản/ 01 kỳ; nơi in tại Hà Nội.  Giá bìa hiện nay 15.000đ/số.
Ngày 15 tháng 4 năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 195/GP-BTTTT cho phép Tạp chí Nghề luật tăng kỳ xuất bản từ 02 tháng/số lên 01 tháng/số từ tháng 5 năm 2016.
Theo Giấy phép hoạt động, Tạp chí Nghề luật hoạt động với tôn chỉ, mục đích như sau:
- Tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực tư pháp;
- Thông tin về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Tư pháp;
- Nâng cao trình độ, kỹ năng tác nghiệp của những người làm nghề luật; là diễn đàn cho các chức danh tư háp, những người học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực pháp luật
Đối tượng phục vụ của Tạp chí là các nhà lập pháp, giảng viên, học viên Học viện Tư pháp; sinh viên các cơ sở đào tạo luật học; đội ngũ những người giữ các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp và nhân dân
Tạp chí Nghề luật đã được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận là Tạp chí có điểm khoa học tại các Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Khoa học An ninh và Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Luật học (từ 0-0,5 điểm).

Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Nghề luật:
1. Tổng biên tập Tạp chí Nghề luật: TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp (được bổ nhiệm theo Quyết định số 1274/QĐ-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
2. Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghề luật: PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng (được bổ nhiệm theo Quyết định số 1276/QĐ-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghề luật: TS. Nguyễn Thanh Phú (được bổ nhiệm theo Quyết định số 1275/QĐ-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
3. Thư ký Tòa soạn: ThS. Đỗ Thị Thu Hằng-Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật (được bổ nhiệm theo Quyết định số 134/QĐ-HVTP ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Học viện Tư pháp)


Ban biên tập:
Theo Quyết định số 422/QĐ-HVTP ngày 6 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Học viện Tư pháp về việc kiện toàn Ban Biên tập Tạp chí Nghề luật và Quyết định số 1011/QĐ-HVTP  ngày 14/10/2016 của Giám đốc Học viện Tư pháp về việc bổ sung thành viên Ban Biên tập, hiện nay Ban biên tập có 14 thành viên:
- TS. Đoàn Trung Kiên – Giám đốc Học viện Tư pháp;
- TS. Nguyễn Xuân Thu – P. Giám đốc Học viện Tư pháp;
- TS. Lê Mai Anh – Nguyên Phó Giám đốc Học viện Tư pháp;
- TS. Nguyễn Thanh Phú – Trưởng Phòng QLKH&TSTCNL;
- PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng – Trưởng Khoa Đào tạo Luật sư;
- TS. Lê Thu Hằng – Khoa Đào tạo Luật sư;
- TS. Trần Thanh Phương – Trưởng Khoa Đào tạo các chức danh thi hành án dân sự;
- ThS. Phạm Thị Thúy Hồng – Phó Trưởng Khoa PT Khoa ĐT Công chứng viên và các chức danh khác;
- ThS. Trần Minh Tiến – Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác học viên;
- TS. Ngô Thị Ngọc Vân – Phó Trưởng Khoa ĐT Luật sư;
- TS. Đồng Thị Kim Thoa – Phó Trưởng Khoa ĐT Công chứng viên và các chức danh khác;
- TS. Trần Văn Bách – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;
- TS. Nguyễn Thị Vân Anh – Khoa Đào tạo Luật sư;
- ThS. Đỗ Thị Thu Hằng – P. Trưởng Phòng QLKH&TSTCNL

Ban trị sự
- ThS. Vũ Thị Thu Thủy- Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, Trưởng Ban
- CN. Nguyễn Thị Hương- Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, Trị sự viên
- CN. Hà Thị Lan Anh- Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, Trị sự viên
- BTV. Nguyễn Thị Thanh Hương- Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trị sự viên.

Kết quả phát hành Tạp chí
Từ năm 2005 đến tháng 9/2017, Tạp chí Nghề luật đã xuất bản được 79 số thường kỳ và số chuyên đề
Số lượng xuất bản từ năm 2001-2017
STT NĂM PHÁT HÀNH  
CÁC SỐ
 
  ĐẶC SAN NGHỀ LUẬT (10 số)
1 Năm 2001      Đặc san số 01
2 Năm 2002 Đặc san Số 2, số 3
3 Năm 2003
 
Đặc san Số 4, số 5, Số 6 số chuyên đề về cải cách tư pháp.
4 Năm 2004
 
Đặc san Số 7, số 8 số chuyên đề về Bộ luật Dân sự, số 9
5 Năm 2005
 
Đặc san Số 10 số chuyên đề về Bộ luật Tố tụng Dân sự
  TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT (79 số)
6 Năm 2006 Xuất bản 06 số định kỳ
7 Năm 2007 Xuất bản 06 số định kỳ
8 Năm 2008 Xuất bản 07 số gồm 06 số định kỳ và 01 số chuyên đề kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện
9 Năm 2009 Xuất bản 06 gồm: 3 số thường và 03 số chuyên đề (CĐ Luật THADS số 02; tư vấn PL&HĐ số 03; đào tạo Thẩm phán số 04)
10 Năm 2010 Xuất bản 06 số gồm: 5 số định kỳ và 01 số chuyên đề 3 năm thực hiện Luật công chứng (số 04)
11 Năm 2011 Xuất bản 06 số gồm: 3 số thường và 3 số chuyên đề (chuyên đề về lý lịch tư pháp số 02; chuyền đề về luật TT hành chính số 04;  chuyên đề kỷ niệm 10 năm đào tạo Luật sư số 05,
12 Năm 2012
 
Xuất bản 06 số gồm: 05 số định kỳ và 01 số chuyên đề số 5 về Luật Luật sư
13 Năm 2013
 
Xuất bản 06 số gồm: 05 số định kỳ và 01 số chuyên đề số 4
14 Năm 2014 Xuất bản 06 định kỳ
 
15 Năm 2015 Xuất bản 07 số gồm: 06 số định kỳ và 01 số chuyên đề.
16 Năm 2016 Xuất bản 06 số định kỳ
17 Năm 2017 Tính đến 19/9/2017 đã xuất bản được 4 số định kỳ và 1 số chuyên đề về Giới thiệu Luật Hỗ trợ Doạnh nghiệp nhỏ và vừa