Đang online: 1032

Lượt truy cập: 19286188

Cơ cấu - tổ chức

Cơ cấu tổ chức:
- Giám đốc và các Phó giám đốc;
- Các viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

Đội ngũ cán bộ, viên chức:
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Trần Văn Bách Giám đốc TT
Trần Danh Tuyên Chuyên viên chính
Nguyễn Thị Hà Chuyên viên
Triệu Minh Anh Chuyên viên