Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 14

Lượt truy cập: 15341944

DDC 345.05
Tác giả CN Trần Quang Hiển
Nhan đề Bình luận án hình sự phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau trong quá trình tiến hành tố tụng theo Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) : sách chuyên khảo / TS. Trần Quang Hiển; TS. Đỗ Đức Hồng Hà; TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa; TS. Nguyễn Kim Chi...
Lần xuất bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 538tr ; 16 x24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính: Phần 1 Bình luận 31 vụ án bình sự khó và phức tạp còn có nhiều quan điểm khác nhau trong quá trình tiến hành tố tụng; phần 2: Toàn văn Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017
Từ khóa tự do bình luận án hình sự
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10889-93