Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 33

Lượt truy cập: 15406265

DDC 346.043
Tác giả CN Phạm Thị Hương Lan
Nhan đề Bình luận khoa học luật đất đai : năm 2013 / TS. Phạm Thị Hương Lan; PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến; TS Phạm Hương Lan...
Lần xuất bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 399
Tóm tắt Bình luận khoa học Luật đất đai 2013 với 212 Điều của Luật đất đai 2013 và giải thích một cách khoa học về các quy định của Luật đất đai, đồng thời cũng nêu ra một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật đất đai ở nước ta trong thời gian tới
Từ khóa tự do luật đất đai
Tác giả(bs) CN Bùi Đức Hiển
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Bảo Nga
Tác giả(bs) CN Trần Văn Biên
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10894-8