Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 72

Lượt truy cập: 25702903

DDC 346.043
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Điệp
Nhan đề So sánh Luật đất đai 2003 và 2013 : Các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu hồi tiền sử sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát, bồi thường thiệt hại về đất / Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp
Lần xuất bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Thành phồ Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2018
Mô tả vật lý 446tr ; 20 x28cm
Tóm tắt Cuốn sách gồm 2 phần: phần 1 - So sánh Luật đất đai 2003 và 2013; phần thứ 2- Các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất
Từ khóa tự do so sánh luật đất đai
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10899-903