Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 19

Lượt truy cập: 15341957

DDC 346.02
Tác giả CN Tuấn Đạo Thanh
Nhan đề Bình luận một số quy định trong Bộ luật dân sự 2015 : Có liên quan trực tiếp đến hoạt động công chứng / CCV. Tuấn Đạo Thanh; CCV. Bùi Ngọc Tú; CCV Trần Phương Anh; CCV Phạm Thu Hằng
Lần xuất bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 448 ; 15 x21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: 1- Một số vấn đề pháp lý xoay quanh chủ thể là cá nhân; 2- Chủ thể hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân; 3- Ủy quyền với tư cách là một hình sự đại diện; 4- Quyền khác đối với tài sản; 5- Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; 6- Bàn về chế định thừa kế
Từ khóa tự do Bình luận Bộ luật dân sự
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10904-8