Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 34

Lượt truy cập: 15406273

DDC 346.052
Tác giả CN Tưởng Duy Lượng
Nhan đề Thời hiệu, thừa kế và thực tiễn xét xử
Lần xuất bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 582 ; 16 x24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 25 chủ điểm về thừa kế: gồm quy định pháp luaath về thời hiệu khởi kiện về thừa kế và cơ sở pháp lý của việc giải quyết các tranh chấp thừa kế đã quá 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế; 2- Sau 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế mới khởi kiện tại tòa án thì giải quyết thế nào?; 3- Thời gian không tính và thời hiệu khởi kiện - một quy định nhân văn và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn; 4- Quy định của BLDS và thực tiễn áp dụng quy định về bắt đầu ;lại thời hiệu khởi kiện vụ án thừa kế; 5- Chia taifsanr chung là di sản thừa kế - sai lầm thiếu sót trong áp dụng pháp luật và hướng xử lý; 6- Đòi lại tài sản, di sản và hướng xử lý; 7 Nghị quyết 1037/2006/ NQ-UBTVQH 11 đối với giao dịch dân sự có người VN định cư ở nước ngoài tham gia; 8- Thời khởi kiện vụ án thừa kế và thời điểm tính thời thời hiệu thừa kế quyền sử dụng đất...
Từ khóa tự do pháp luật thừa kế
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10909-13