Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 16

Lượt truy cập: 15341925

DDC 347.09
Tác giả CN Đỗ Văn Đại
Nhan đề Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam : Bản án và bình luận bản án; Tập 1 (sách chuyên khảo) / PGS.TS Đỗ Văn Đại
Lần xuất bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hồ chí Minh : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 825 ; 15 x21cm
Tóm tắt Nội dung bộ sách gồm 2 phần; Tập 1 gồm 1 phần: Trường hợp thỏa thuận chọn Trọng tài Việt Nam gồm 164 Bản án và bình luận bản án về trọng tài thương mại ; tập 1 là 132 bản án từ bản án 001 đến bản án 132; và tập 2 từ bản án 133 đến 164;
Từ khóa tự do luật trọng tài thương mại
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10914-8