Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 47

Lượt truy cập: 19081841

DDC 347.09
Tác giả CN Đỗ Văn Đại
Nhan đề Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam : Bản án và bình luận bản án; Tập 2 (sách chuyên khảo) / PGS.TS Đỗ Văn Đại
Lần xuất bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hồ chí Minh : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 822tr ; 15 x21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 2 phần; Phần 1Truwowngf hợp thoải thuận chọ trọng tài Việt Nam (tiếp taapj1) từ bản án so1 133- đến 164; phần 2- Trường hợp chọn trọng tài nước ngoài gồm bản án từ 165 đến 232 bản án và bình luận bản án
Từ khóa tự do luật trọng tài thương mại
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10919-23