Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 526

Lượt truy cập: 17255542

DDC 346.02
Tác giả CN Đỗ Văn Đại
Nhan đề Luật hợp đồng Việt Nam : Bản án và bình luận bản án, tập 2 (sách chuyên khảo, xuất bản lần thứ 6, có sửa chữa, bổ sung) / PGS.TS Đỗ Văn Đại
Lần xuất bản lần thứ 6
Thông tin xuất bản Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 962 ; 15 x21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 121 bản án, tiệp phần 3 và phần 4 của bộ sách Luật hợp đồng Việt Nam bản án và bình luận bản án: từ bản án số 121 đến bản án số 162 là xác lập hợp đồng; phần 3- Thực hiện xử lý không thực hiện đúng hợp đồng từ bản án số 166 đến 235; và phần 4 những vấn đề khác về hợp đồng từ bản án số 236 đến 242
Từ khóa tự do luật hợp đồng
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10929-33