Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 16

Lượt truy cập: 15341962

DDC 346.03
Tác giả CN Đỗ Văn Đại
Nhan đề Luật nghĩa vụ và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam : Bản án và bình luận bản án, Tập 1 (sách chuyên khảo, xuất bản lần thứ 3). PGS, TS Đỗ Văn Đại2 /
Lần xuất bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 957tr ; 15 x21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 141 bản án về Luật nghĩa vụ và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam- bản án và bình luận bản án; cuốn sách được chia làm 2 phần: phần 1 quy định về nghĩa vụ từ bản án số 1 đến số 111; phần 2 Quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ từ bản án số 112 đến bản án số 141; Phần 1: Quy định về nghĩa vụ gồm bản án 1, 2; Khái niệm nghĩa vụ ản án 3 và 4; Yêu cầu đối tượng của nghĩa vụ bản án 5, 6, 7, 8...
Từ khóa tự do bình luận án
Từ khóa tự do luật nghĩa vụ
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10934-8