Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 15

Lượt truy cập: 15341945

DDC 346.03
Tác giả CN Đỗ Văn Đại
Nhan đề Luật nghĩa vụ và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam : Bản án và bình luận bản án, tập 2 ( sách chuyên khảo, xuất bản lần thứ 3). PGS, TS Đỗ Văn Đại2 /
Lần xuất bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 966tr ; 15 x21cm
Tóm tắt Quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (tiếp theo tập 1) gồm bản án số 142 đến bản án số 239; Quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bản án số 142, 143, 144; xử lý tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp bản án 145, 146, 147; Hậu quả của giao dịch bảo đảm vô hiệu bản án số 148, 149, 150...
Từ khóa tự do luật nghĩa vụ
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10939-43