Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 34

Lượt truy cập: 15406266

DDC 346.022
Tác giả CN Trương Thanh Đức
Nhan đề 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng : (Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự hiện hành năm 2015) / Luật sư Trương Thanh Đức
Lần xuất bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2017
Mô tả vật lý 604tr ; 15 x21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 99 tiểu mục, 24 mục, 6 chương ( giao dịch bảo đảm và tài sản bảo đảm; các biện pháp bảo đảm, điều kiện bảo đảm , hợp đồng bảo đảm; thủ tục và hiệu lực bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm) được trình bày một cách hệ thống , đầy đủ, rõ ràng về mọi vấn đề, từ lý giải về các quy định pháp luật và liên hệ thực tế cho đến thiết kế các mẫu hợp đồng bảo đảm
Từ khóa tự do bảo đảm nghĩa vụ
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10944-8