Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 55

Lượt truy cập: 19081903

DDC 346.022
Tác giả CN Phùng Trung Tập
Nhan đề Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : Luật dân sự Việt Nam- Bình giải và áp dụng (sách chuyên khảo) / PGS. TS Phùng Trung Tập
Thông tin xuất bản H.:Công an nhân dân, 2017
Mô tả vật lý 487 tr ; 15 x21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn schs gồm 4 phần: 1- Khái niệm và điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; 2- Bình giải và áp dụng các quy định về trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng; 3- Một số tình huống bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; 4- Phong tục tập quán và luật tục về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Từ khóa tự do trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Từ khóa tự do Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10949-53