Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 583

Lượt truy cập: 19227888

DDC 345.05
Tác giả CN Vũ Lâm
Nhan đề Những nội dung mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
Lần xuất bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 657tr ; 15 x21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính: phần A- Những nội dung mới của Bộ luật tố tụng hình sự 2015; phần B - Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
Từ khóa tự do Bộ luật tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Nội dung mới của bộ luật tố tụng hình sự
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10954-8