Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 66

Lượt truy cập: 13085584

DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Minh Hằng
Nhan đề Giáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ, việc dân sự : (Tập 1- Phần cơ bản) / PGS. TS Nguyễn Minh Hằng; ThS. Nguyễn Thị Hạnh
Lần xuất bản Lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 786tr ; 24cm
Tóm tắt Cuốn giáo trình gồm 11 chương, đề cập các kỹ năng cơ bản nhất của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ, việc dân sự đến thi hành án dân sự, theo cả 3 thủ tục giải quyết vụ án dân sự, thủ tục giải quyết việc dân sự và theo thủ tục rút gọn, nhưng trọng tâm ở giai đoạn xét xử sơ thẩm
Từ khóa tự do pháp luật dân sự
Từ khóa tự do giáo trình kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự
Tác giả(bs) CN Ân Thanh Sơn
Tác giả(bs) CN Lê Thị Nhàn
Tác giả(bs) CN Trần Trung Trực
Tác giả(bs) CN Trần Minh Tiến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoài Phương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Vụ
Tác giả(bs) CN Trần Hồng Phúc
Tác giả(bs) TT Lê Thị Bích Lan, Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Anh Tuấn, Lê Thị Hà, Nguyễn Hải An, Nguyễn thị An Na, Nguyễn Thị Phíp, Bùi Nguyễn Phương Lê, Cao Thị Kim Chi
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(100): PM42519-618