Phần mềm thư viên số

Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đang online: 508

Lượt truy cập: 21191552

DDC 347.092
Nhan đề Judicial Manual On Ảbitration And Mediation/ Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải : ( Bản tiến anh) / Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Tiến...
Thông tin xuất bản H.:Nhà xuất bàn Thanh Niên, 2018
Mô tả vật lý 335tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 5 phần:1. Legal Framework governing Arbitration and mediation; 2- Basic concepts; 3- Role of court in Domestic commercial arbitration and foreign commercial arbitration seated in Vietnam; 4- Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards; 5- Recognition of successful uot - of- court mediation results in commerce
Từ khóa tự do trọng tài thương mại
Từ khóa tự do pháp luật trọng tài thương mại
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(7): PD10992-8